Romana - Magyar - English

 

Titles published scientific papers:

Monographs:
1. SZÉKELY L.,1996: Lepidopterele din sud-estul Transilvaniei (României) – Die Schmetterlingsfauna von Südostsiebenbürgen  (Transsylvanien, Rumänien) – Disz. Tipo., Săcele, 78 pp.
2. SZÉKELY  L.,2003: Rezervaţia naturală „Dumbrava Vadului” Şercaia – Jud. Braşov – Trecut, prezent şi viitor (partea de nevertebrate). Program LIFE Nat -99-RO-006391. Consiliul Jud. Braşov. Ed. Graphica Print: 35-51, Braşov.
3. SZÉKELY  L.,2006: Fluturii din Delta Dunării- The Butterflies and moths of the Danube Delta. 2 color plates,151 pp. Ed. Disz – Tipo, Sacele.
4. SZÉKELY  L.,2005-2006: Parcul Naţional Ciucaş, Fauna de nevertebrate (Lepidoptera, Coleoptera, Odonata, Diptera, Gastropoda) pt. I.C.A.S. – Bucureşti.
5. SZÉKELY  L.,2008: The Butterflies of Romania – Fluturii de zi din Romania, 305 pp. 22 color plates, Brastar -Print Brasov.
6. SZÉKELY  L.& E. CERNEA, 2007: Catalogul colectiei de lepidoptere „Mircea Brataseanu”- The Catalogue of „Mircea Brataseanu” Lepidoptera collection, 197 pp. 4 color plates, Brastar-Print Brasov.
7. SZÉKELY L.,2010 : Moths of Romania 1 –Fluturi de noapte din Romania 1, - Hepialidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Arctiidae,10 color pl.,264 pp. Disz – Tipo, Săcele.
8. SZÉKELY L.,2011 : Moths of Romania 2 –Fluturi de noapte din Romania 2, -Geometridae – 1- Archiearinae, Ennominae, Alsophilinae, Orthostixinae, Geometrinae.-7 color pl.,196 pp., Disz – Tipo, Săcele.

Documents:
Szekely and Dinca 2008 Cilix asiatica.pdf
Biodiversitate Brasov-1.pdf
SZEKELY L., 2010 b Lepidoptera species recorded from the North - Oltenia (Gorj county, Romania) (Insecta Lepidoptera).pdf
Noutati in fauna Macrolepidopterelor Romaniei.ppt
Macrolepidoptere cu statut incert in Romania-1999.pdf
Cynaeda gigantea.pdf
Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (Romania.ppt
Hetfalu videkenek termeszeti kincsei.pdf
Balint & Szekely,1995-Dobrogea.pdf
LEPIDOPTERA S-E TRANSILVANIA.pdf
Fluturii din Bucegi-1994.pdf
Dobrogea 1994.pdf
SZEKELY L.,2010 c - New data about the species Chelis maculosa (Gerning, 1780) and Grammia quenseli (Paykull, 1783) in the fauna of Romania.pdf
Nota Lepid,2009.C.argentina.pdf
LEPIDOPTERA NATURA 2000 BRASOV.pdf
SZEKELY-1985.pdf
Pyrgus andromedae.pdf
LEPIDOPTERE PROTEJATE BRASOV ROMANIA.pdf
NEW AND RARE MACROLEPIDOPTERA (HETEROCERA).pdf
Polyphaenis subsericata.pdf
Lepidoptera - Campia Munteniei, 2001. pdf..pdf
Eclipsa totala de soare-Lepidoptera-1999.pdf
Misterul lui Dolbina elegans-2011.pdf
11_SzekelyL - The Lepidoptera of Bucharest (Romania).pdf
Szekely,Kocs,Szabo,Stanciu-Poienile cu Narcise, 2000..pdf
Rhpalocera Turkey -1995 2000.pdf
Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea,Phegea,39-3,85-106..pdf
SZEKELY- Folia.ent.hung.1989.pdf
Lepidoptere,Brasov1880-2000.pdf
Fauna Muntilor Ciucas.pdf
Evolutia populatiilor.pdf
Lepidoptera - Campia Munteniei 1998- pdf..pdf
P.apollo,Romania.ppt
Carpatii de curbura-Bucegi-1998.pdf
Vulcanii Noroiosi,Buzau-2004.pdf
Phegea-Dobrogea,Rhopalocera,2009.pdf
Noutati lepidopterologice din S-E Transilvania-2004.pdf
Hyles hippophaes.pdf

Articles (Author):
1. SZÉKELY  L.,1985: Ujabb adatok a nagylepkék elterjedéséhez Délkelet-Erdélyben. – Folia ent. hung. 46(2): 169-172, Budapest.
2. SZÉKELY  L.,1989: Adatok, Marosvásárhely (Közép-Erdély) vidéke nagylepke - faunájának ismeretéhez (Lepidoptera: Macrolepidoptera). Folia. Ent. hung. 50:137-145, Budapest.
3. SZÉKELY  L.,1991: Data to the Lepidoptera Fauna of  Southern Dobrudja. Abstr. ECE/SIEEC.p. 214, Gödöllö, Hungary.
4. SZÉKELY  L.,1992: Contribuţii la cunoaşterea faunei de macrolepidoptere din judeţul Botoşani (Moldova, România)-Bul. inf. Soc. Lepid. Rom., 3(3):7-17, Cluj-Napoca.
5. SZÉKELY  L.,1993: Polyphaenis subsericata Herrich-Schäffer, 1861 (Lepidoptera:Noctuidae) în fauna României – Bul. inf. Soc. lepid. rom., 4(4): 201-202, Cluj-Napoca.
6. SZÉKELY  L.,1994: Lepidopterele din zona subalpină şi alpină a Munţilor Bucegi (1600-2500 m)- Bul. inf. Soc. lepid. rom., 5(3-4): 169-186, Cluj-Napoca.
7. SZÉKELY  L.,1995: Des nouveautes concernant la faune de lepidopteres de sud-ouest de la Dobroudja – Sargetia Sc. nat. 16: 139-144, Deva.
8. SZÉKELY  L.,1995: Acţiunea schimbărilor condiţiilor de mediu asupra lepidopterofaunei din România – Bul. inf. Soc. lepid.rom. 6(1-2):27-32, Cluj-Napoca.
9. SZÉKELY  L.,1996: Die Schmetterlingsfauna der Dobrogea. Biologische Mannigfaltigkeit der Komponenten (XV. Internationales Symposium uber Entomofaunistik in Mitteleuropa) – Iaşi, 1996.
10. SZÉKELY  L.,1996: Contributions to the knowledge of the Lepidoptera Fauna of Turkey II. (Sphingoidea & Bombycoidea) (XV. Internationales Symposium uber Entomofaunistik in Mitteleuropa) – Iaşi, 1996.
11. SZÉKELY  L.,1996: Beitrage zur Erkennung der Noctuidae (Lepidoptera) fauna aus der Turkey (XV Internationales Symposium uber Entomofaunistik in Mitteleuropa) – Iaşi, 1996.
12. SZÉKELY  L.,1997: Cynaeda gigantea (Wocke,1871) specie nouă pentru fauna României (Lepidoptera, Pyralidae), Bul. inf. Soc. Lepid.rom. 8(3-4): 187-188, Cluj-Napoca.
13.SZÉKELY  L.,1998: Contribuţii la studiul distribuţiei lepidopterelor subalpine-alpine din Carpaţii de Curbură şi estul Carpaţilor Meridionali. Lucr. Şt. IV. Conf. Nat. Protect. Mediu. 1:380 -384, Braşov.
14. SZÉKELY  L.,1999: Macrolepidopterele cu statut incert în lista faunistică a României (Lepidotera: Macrolepidoptera) - Bul. inf. Soc. lepid. rom.; 10(1-4): 71-78, Cluj-Napoca.
15. SZÉKELY  L.,1999: Observaţii entomologice şi în special lepidopterologice pe timpul eclipsei totale de soare din 11 august 1999 – Bul. inf. Soc. lepid. rom. 10(1-4):79-80, Cluj-Napoca.
16. SZÉKELY  L.,1999: Actualizarea sistematicii fluturilor diurni din România.(Lepidoptera, Rhopalocera) – Bul. inf. Soc. lepid. rom. 10(1-4): 225-226, Cluj-Napoca.
17. SZÉKELY  L.,2000: Lasiocampa eversmanni (Eversmann,1843) şi Lasiocampa quercus alpina Freyer,1880 (Lepidoptera: Lasiocampidae) în fauna României, Naturalia, Studii şi cercetări, Tom. IV-V:123-126, Piteşti.
18. SZÉKELY  L.,2000: Contribuţii la cunoaşterea faunei de lepidoptere din Turcia (I), Hesperiidae şi Rhopalocera, Naturalia, Studii şi cercetări, Tom. IV-V: 117-122, Piteşti.
19. SZÉKELY  L.,2000: Lepidoptere colectate în Galileea, Provincia Afula-Israel în perioada 1998-1999, Bul. inf. Soc. lepid. rom., 11(1-4):225-227, Cluj-Napoca.
20. SZÉKELY  L.,2000: Abordarea entomofaunistică a modificărilor mediului la nivelul judeţului Braşov în perioada 1880-2000 şi perspective. Lucr. a 5-a Conf. Naţ. Pt. Prot. Mediu., 88-92, Braşov.
21. SZÉKELY  L.,2000: Lepidoptere propuse pentru a fi ocrotite din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Lucr. a 5-a Conf. Naţ. Pt. Prot. Mediu., 370-373, Braşov.
22. SZÉKELY  L.,2003: Contribuţii la cunoaşterea lepidopterelor din zona Vulcanilor Noroioşi (Berca, Judeţul Buzau), Lucr. a 6-a  Conf. Naţ. Pt. Prot. Mediu., 314-317, Braşov.
23. SZÉKELY  L.,2003: Istoricul cercetărilor lepidopterologice din sud-estul Transilvaniei, Lucr. a 6-a Conf. Naţ. Pt. Prot. Mediu., 318-322, Braşov.
24. SZÉKELY  L.,2004: Lepidopterele din zona Vulcanilor Noroiosi (Berca, Judetul Buzau). Bul. inf. Entomol.14-15:33-40
25. SZÉKELY  L.,2004: Noutăţi Lepidopterologice din sud-estul Transilvaniei. Bul. inf. Entomol. 14-15:41-56, Cluj-Napoca.
26. SZÉKELY L.,2010 a : Lepidoptera species recorded from the North-Oltenia (Gorj county, Romania) (Insecta:Lepidoptera) Sargetia Sc. nat. Deva, I (XXII) :63-90.
27. SZÉKELY L.,2010 b : New data about the species Chelis maculosa (Gerning, 1780) and Grammia quenseli (Paykull, 1783) in the fauna of Romania (Lepidoptera: Arctiidae) Sargetia Sc.nat. Deva , I (XXII) :53-62.
28. SZÉKELY L., 2011, The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania). Trav. Mus. nat. Hist. nat. „Grigore Antipa” Bucharest. 54 (2): 461-512.

Articles first author:
1.SZÉKELY  L., SZABÓ GY., 1995: Hyles hippophaes (Esper,1793) in the Romanian fauna–Bul. inf. Soc. lepid. rom., 6
  (3- 4):189-190, Cluj-Napoca.
2 SZÉKELY  L., HANESCHLAGER P. & GŐRBE R., 1998: Contribuţii la cunoaşterea faunei de lepidoptere din Câmpia Munteniei (România) – Bul. inf. Soc. lepid. rom, 9(3-4):117-187, Cluj-Napoca.
3. SZÉKELY  L., KOCS I., SZABÓ GY. & S. STANCIU, 2001: Rezultatele taberei entomologice S.L.R. (8-12.IV.2000) de la Poienile cu Narcise – Dumbrava Vadului (Şercaia, Jud. Braşov), Bul. inf. Soc. lepid. rom. 11(1-4):63-79, Cluj-Napoca  
4. SZÉKELY  L., & S.M. STANCIU, 2002: Contribuţii la studiul faunei de lepidoptere din Câmpia Munteniei II., Bul. inf. Soc. lepid. rom., 12 (1-4): 259-260, Cluj-Napoca.
5. SZÉKELY  L, DINCA V .2008: Clix asiatica O. Bang-Haas, 1907 ( Lepidotpera : Drepanidae ) in the Romanian entomofauna Entomol.rom. 13:5-8
6. Székely L, Dincă V.2009: Cucullia argentina (Fabricius,1787) and Saragossa porosa porosa (Eversmann,1854) from the steppes of Dobrogea,Romania (Noctuidae) ,Nota Lepidopterologica,32(2):99-110.
7.  SZÉKELY L, DINCĂ V.& I. JUHÁSZ, 2011: Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (south-eastern Romania) - Phegea 39(3): 85-106.

Articles, co-author:
1.  RÁKOSY L., SZÉKELY  L.,1993: Nychiodes waltheri (F. Wagner,1909) În fauna României (Lepidoptera: Geometridae) – Bul. inf. Soc. lepid. rom., 4: 13-16, Cluj-Napoca.
2.  RÁKOSY L., SZÉKELY  L.,1994: Subfamilia Nolinae în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae) – Bul. inf. Soc. lepid. rom., 5(3-4):169-186, Cluj-Napoca.
3.  RÁKOSY l., WIESER CH., STANGELMEIER G., SZÉKELY  L.,1994: Rezultatele colectărilor realizate în a doua tabără entomologică S.L.R. Munţii Făgăraş, 23-27(30) iulie, 1994, I. Lepidoptera, Bul. inf. Soc. lepid. rom., 5(3-4): 201-216, Cluj-Napoca.
4.  BÁLINT ZS., SZÉKELY  L.,1995: Tavaszi lepidopterologiai megfigyelések Dobrudzsában. – Folia. Ent. hung. 56: 228-230, Budapest.
5.  RÁKOSY L., SZÉKELY  L.,1996: Macrolepidopterele din sudul Dobrogei. (Die Makrolepidopteren der Süddobrudja). Entomologica romanica, 1:17-62, Cluj-Napoca.
6.  RÁKOSY L., VICOL V., SZÉKELY  L., GOIA M., 1997: Ord. Lepidoptera. In: Rezultatele taberei entomologice din Cheile Tişiţei. (Munţii Vrancei) – Bul. inf. Soc. lepid. rom. 8(1-2): 18-32, Cluj-Napoca.
7.  DINCA V., SZÉKELY L., KOVÁCS S., KOVÁCS Z., VILA R., 2008: Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)(Hesperiidae) in the Romanian Carpathians, Nota Lepidopterologica 31(2):263-271.
8.  DINCA V., CUVELIER S., SZEKELY L., VILA R.2009: New data on the Rhopalocera ( Lepidoptera ) of Dobrogea ( south-eastern Romania ) Phegea 37(1) : 1-22

 

New species for Romania: